KURUCU MESAJI

KURUCU MESAJI

Saygıdeğer  Veliler, Sevgili Öğrenciler,

 Kurumumuz farklılığımızı yaratan en önemli avantajımız, her geçen gün daha da güçlenerek ilerleyen azimli ve nitelikli bireylerden oluşan kurumsal yapımızdır. Ekip olarak uzmanlığa inanırız, odaklanırız, yaptığımız işte en iyi olmak için düşünür, planlar ve gerçekleştiririz. Kurumsal yapımız içinde sorumluluğun ve adil davranışın önemi her zaman büyüktür. Bir kurumun temelinin ‘’insan’’, sürdürülebilirliğin ve kalitenin anahtarının ise o kurumu oluşturan insanlar olduğuna inanırız. Bu sağlam temellerin, sarsılmaz ilkelere dayanan, manevi bağları kuvvetli, kendi kendine yöneten kurum anlayışımızın bize her zaman sürdürebilir bir avantaj katacağının bilincindeyiz. Kurumsal başarı ekip işidir. Biz de tüm başarılarımızı bu ekip ruhuyla sağlar ve sürdürürüz. Ekibimize güveniyor ve inanıyoruz ki 14 MART KOLEJİ’nin başarılı durumunu devam ettirecek ve Tüm Türkiye ölçeğine taşıyacaktır.

Hayatta başarılı ve de mutlu olmanızı sağlayan en önemli etkenlerden biri mesleğinizdir. Kişi mesleğini sevmeli, gereklerini hakkıyla yerine getirebilmeli, sahip olduğu yetkinliklerini toplumun yararına kullanabileceği ortamlarda çalışabilmelidir. Bu nedenle kişinin geleceğini biçimlendiren önemli süreçlerden biri okul seçimidir.

                                                                                                                                                                    

Ülkemiz ve dünyamızdaki nüfus artışı nedeni ile Sağlık alanı hızla büyümektedir! Hem yeni açılan ve açılacak olan sağlık kuruluşları, hem de sağlık sektörünün etkileşimde olduğu diğer alanlarda yetişmiş eleman açığı  her geçen gün artmaktadır. Sağlık meslekleri geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

14 MART KOLEJİ  olarak amacımız; Aydınlıkçı  çizgide, değerlerini koruyan, ülkesine ve mesleğine karşı görev ve sorumluluk bilincinde olan; çağdaş; özgüven duygusu gelişmiş; soran-sorgulayan; uluslararası platformlarda kendini gösterecek ve kabul görecek  “Sağlık Elemanları” yetiştirmektedir.

Günümüzün büyüyen Sağlık sektöründe, çağdaş bilgi ve son teknolojiyi kullanabilen, uluslararası standartları ve meslek ahlakını benimsemiş; profesyonel ve sosyal hayata kendilerini hazırlamış; ülkemiz ve tüm insanlık için çok değerli olan bu hizmetleri yürütebilecek beceri ve yeterlilikler kazanmış öğrenciler yetiştirmek, kurum hedeflerimizin başında gelmektedir.                    

                                                                                                                                               Mütevelli Heyeti Başkanı

                                                                                                                                                   Sadettin ÇEKMEGİL

                                                                                                                     .